Hij noemt zijn klas zijn ‘team’

Wij hebben in een korte tijd onze zoon zich zien ontwikkelen van een schuchter jongetje dat verdrietig werd van school, naar een vrolijk en enorm leergierig kind, dat elke dag weer vol energie opstaat om naar school te gaan.

Na eerst ervaring op te hebben gedaan op een andere school, hebben wij besloten om onze zoon over te laten stappen naar Stepping Stones. Daar waar op de andere school geprobeerd werd om de kinderen ‘bezig te houden’, wordt op Stepping Stones heel gericht gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, in alle mogelijke opzichten. Zo worden interpersoonlijke vaardigheden op een hele speelse en effectieve manier aangeleerd middels de Kanjer-training.

Door middel van het IPC worden kinderen in staat gesteld om hun eigen specifieke talenten verder te ontwikkelen, om samenwerking op te zoeken en om creatief én constructief te werk te gaan. De verschillende thema’s nodigen steeds weer uit om zelf na te denken over hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit. Er is veel aandacht voor werken met hoofd, handen en lichaam, wat ik voor kinderen (en volwassenen) heel waardevol vind.


Ik vind het heel bijzonder om te zien dat er heel veel ruimte is voor individuele verschillen in ontwikkeling, terwijl er ook een ontzettend hechte groep is ontstaan. Onze zoon noemt zijn klas soms zelfs zijn ‘team’.
Zelf merk ik dat de docenten en schoolleidster een heel sterk en professioneel team zijn. Hun betrokkenheid bij de kinderen (en de ouders) én hun visie vind ik bijzonder inspirerend. Ik ken weinig mensen die zó consequent en positief in een duidelijke visie werken, zonder daarbij dogmatisch te worden.

Jeroen Visser