LeerKRACHT - methodiek

Schooljaar 2021-2022 zijn wij met onze school gestart met de LeerKRACHT-methodiek. Met behulp van LeerKRACHT werken wij als team continu aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor onze leerlingen, waarin we verschillende instrumenten gebruiken zoals de bordsessie (een wekelijkse, korte sessie, waarin we met elkaar de voortgang bespreken ten aanzien van onze doelen). Als team leren we van elkaar en verbeteren we samen ons onderwijs. Er is veel ruimte voor ieders inbreng en we maken gebruik van elkaars kennis en kunde. We kijken bij elkaar in de les om te zien wat het effect is op leerlingen. Ook onze leerlingen zijn betrokken omdat zij feedback geven op de lessen en dus meewerken aan continue verbetering. De LeerKRACHT-aanpak is gebaseerd op wat bewezen werkt in het onderwijs. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de Leerkracht-aanpak effectief is in het versterken van leraren in hun vak. Wilt u meer weten over de LeerKRACHT-aanpak kijk dan op https://stichtingleerkracht.nl/.

De onderstaande video's geven een impressie van de LeerKRACHT-methodiek op Stepping Stones.