Ouderbetrokkenheid

We werken nauw samen met ouders om de ontwikkeling van de leerling te bevorderen. We gaan uit van wederzijds vertrouwen in elkaar. U staat achter het beleid van de school en heeft vertrouwen in de professionaliteit van de medewerkers. Als ouder neemt u zelf het initiatief om vragen of zorgen met de leerkracht te bespreken. U toont uw betrokkenheid door bij activiteiten zoveel mogelijk aanwezig te zijn of mee te helpen. In de Kanjertraining leren de kinderen om respectvol met elkaar om te gaan en om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. Als ouder onderschrijft u dit principe.