Peutergroep en Buitenschoolse opvang

Kind & Co biedt peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in ons schoolgebouw. Ze hebben hun eigen lokaal met verschillende speelhoeken, zoals een leeshoek, poppenhoek en bouwhoek. Daarnaast maken ze ook gebruik van de speelzaal en ons grote buitenspeelterrein met verschillende speeltoestellen.

Peutergroep

Ter voorbereiding op de basisschool kunt u er voor kiezen om uw kind naar een peutergroep te laten gaan. In een peutergroep leren de kinderen samen spelen en samen leren. Sociaal-emotionele en motorische vaardigheden worden ontwikkeld evenals taal- en rekenvaardigheden. De peutergroep en kleuterklassen van de basisschool werken nauw samen. Ze gaan aan de slag met dezelfde thema’s en er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Zo raken de kinderen vertrouwd met de school en is de stap naar de basisschool minder groot. Meer informatie over de peutergroep? Bekijk de websitepagina van peutergroep Stepping Stones.

Buitenschoolse opvang 

Op de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen de kinderen na schooltijd lekker ontspannen. Na school is er een gezamenlijk moment waar kinderen kunnen vertellen over hun schooldag; dat is altijd een gezellig en ontspannen moment. Daarna kunnen de kinderen alleen of samen met anderen spelen of meedoen aan activiteiten. Op de BSO worden dagelijks activiteiten aangeboden, zoals knutselen, sport- en spelactiviteiten of vrij spel. De BSO is elke dag na schooltijd open. Tijdens vakantie of studiedag is de BSO de hele dag geopend. Meer informatie kunt u vinden op de websitepagina van BSO Stepping Stones.