Tweetalig basisonderwijs

I love English!

Stepping Stones is een volledig tweetalige basisschool in Utrecht. Dat betekent dat Nederlands en Engels voertalen zijn. Het vroeg leren van Engels als tweede taal is voor Stepping Stones vanzelfsprekend. Jonge kinderen leren immers spelenderwijs een tweede taal. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn, groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. Bij ons op school wordt er met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor het leren van Engels in de hogere groepen en daarna.

Een tweede (of derde) taal leren heeft een positieve invloed op de algemene taalontwikkeling. Onze kinderen kunnen hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo versterken binnen- en buitenschools leren elkaar. Ons onderwijs heeft een internationale scope, samen met de leerlingen kijken we over grenzen heen zodat hun wereld wordt vergroot. Een breder perspectief betekent beter toegerust zijn voor de wereld van morgen.