Verlof en afwezigheid

Afwezigheid

Als uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan moet u dit zo snel mogelijk melden, het liefst telefonisch vóór 8.15 uur. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan moet u hiervoor vrij vragen bij de leerkracht.

Verlof

Bij ieder verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen bij de schoolleider. Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerling verzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt.