Ons onderwijs

Om je waardevol te voelen in de wereld van morgen en een bijdrage te leveren aan de nieuwe samenleving, is het belangrijk dat leerlingen hun eigen kwaliteiten ontdekken en blijven ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat het beste uit elk kind haalt, onderwijs dat leerlingen laat groeien.    

Ons onderwijs:

  • sluit aan bij de ontwikkeling van het kind 
  • biedt elke leerling de ruimte om persoonlijke keuzes te maken op basis van zijn interesses, kwaliteiten en leerstrategieën
  • leert kinderen vanuit verschillende disciplines samenwerken met andere leerlingen 
  • werkt met Engels als tweede taal voor alle leerlingen

Je herkent Finn aan zijn open mind

Finn verlaat na acht jaar onze school. Hij heeft zijn basisvaardigheden goed ontwikkeld, kent zijn kwaliteiten, heeft een positief zelfbeeld en een open mind. Hij heeft geleerd om te gaan met verschillen, durft op te komen voor zichzelf en neemt eigen verantwoordelijkheid. Je merkt aan Finn dat hij ondernemend is, zijn onderzoekende houding heeft hem vooruit geholpen. Vanuit die basis gaat Finn respectvol om met de ander en de internationale omgeving. Het waarderen en respecteren van andere culturen maakt daar deel van uit. Finn kan goed samenwerken, ook cross cultural doordat hij het Engels goed beheerst. En – misschien wel het belangrijkste – wat heeft hij een plezier in het leren!

Hoogtepunten

  • Internationaliseringsprojecten
  • Uitwisselingen met scholen in het buitenland (o.a. eTwinning)
  • Europese dag van de Talen
  • Show time
  • International Primary Curriculum (IPC) 
  • Projecten bij lokale bedrijven en internationale bedrijven