Missie en visie

Ready, Steady, GO!

De samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die met en van elkaar willen leren. In een snel veranderende en complexe maatschappij wordt van burgers verwacht dat ze initiatief nemen en (samen) creatief en onderbouwd problemen kunnen oplossen. Daarnaast verwachten we dat mensen oog en aandacht hebben voor medemensen en zich (mede)verantwoordelijk voelen voor het welzijn en welbevinden van zichzelf en de ander. Basisvoorwaarden hiervoor zijn: nieuwsgierig zijn, willen leren, het durven aangaan van relaties, vertrouwen leren krijgen van en in de ander en inzicht krijgen in je eigen talenten, kracht en valkuilen.  

Onze school biedt de leerlingen een stevige basis en een breed, thematische en internationaal georiënteerd onderwijsaanbod (Ready). Daarnaast sturen wij op aandacht voor zichzelf, elkaar en een duurzame wereld (Steady). Hiermee bereiden wij onze leerlingen voor op de zoektocht naar hun eigen unieke plek in de maatschappij (GO!).