Leerkrachten met oog voor talent

Op onze school hebben alle leerkrachten een intensieve Engelse taaltraining gehad of zijn (near) native speakers. Door internationalisering wordt de professionalisering van de leerkrachten bevorderd en het curriculum op de school verrijkt. Werken op onze school vraagt een blijvende ontwikkeling van leerkrachten. De leerkrachten hebben een scherp beeld van elk kind: persoonskenmerken, interesses, ondersteuningsbehoeften. Wat het kind al kan en weet, welke leerstrategieën werken. De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de leerling en bieden leersituaties aan die uitdagend zijn. Zij hebben oog voor talenten van kinderen en zetten hun kwaliteiten daarvoor in.

De leerkrachten creëren een veilige en uitdagende leeromgeving en hebben net zoals de kinderen een onderzoekende houding, zijn op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en kunnen deze integreren in hun onderwijs. Hierdoor ontstaat er een stimulerende schoolwereld, waarin zowel leerling als leerkracht elke dag met plezier naar school komen.