Onze partners

Educatief partnerschap met ouders

Onze school staat voor gericht partnerschap. Partnerschap dat ons helpt en onze kinderen ondersteunt. De school en ouders gaan een educatief partnerschap aan. Dat houdt in dat zowel ouders als de leerkrachten een gedeeld doel hebben, namelijk het optimaliseren van de schoolprestaties van de kinderen en hun welbevinden. De samenwerking tussen thuis en school op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied helpt hierbij. 

BSO Stepping Stones

KMN Kind & Co biedt bij ons in het gebouw de buitenschoolse opvang aan.

De BSO beschikt over een eigen ruimte met verschillende speelhoeken, zoals een bouwhoek, poppenhoek, theaterhoek en leeshoek. Ook is er de beschikking over een grote speelzaal en een groot buitenspeelterrein met speeltoestellen en een zandbak. Elke dag wordt er een activiteitenprogramma aangeboden. De kinderen kunnen dan kiezen uit verschillende activiteiten, zoals knutselen, sport/spelactiviteit, buitenspelen of vrij spelen. Wanneer de school vakantie of een studiedag heeft, is de BSO geopend. 

U kunt zich online inschrijven op www.kmnkindenco.nl.

Internationale partners

Onmisbaar in ons onderwijsconcept zijn onze partners. Dit zijn lokale en internationale bedrijven en kennisinstellingen, zoals, het Europees Platform, Nuffic, Early Bird, Marnix Academie en de Universiteit van Utrecht en andere primair onderwijsscholen in Nederland die ook tweetalig onderwijs bieden.