Medezeggenschapraad

Wat is een medezeggenschapsraad?

Op elke school in Nederland is een MR actief. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan het beleid van het onderwijs op school. Op Stepping Stones bestaat de MR uit twee ouders (Esther van den Berg en Margreet de Looze) en twee leerkrachten (Hester Krijgsman en Saskia Voets). Zij komen 5 of 6 keer per jaar bij elkaar om over beleidszaken te overleggen. 

Waarom is de MR belangrijk?

Zowel ouders als leerkrachten denken mee over het beleid van de school. Ons gedeelde doel is om een verrijkende leeromgeving te creëren op school waarin alle kinderen zich veilig voelen.

De taken van de MR

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals:

  • De kwaliteit van het onderwijs (bijv. de beschikbare gelden voor werkdrukvermindering en NPO gelden)
  • Het aanstellingsbeleid (bijv. vertegenwoordigd zijn bij sollicitatiegesprekken)
  • De veiligheid op school en het zorgplan
  • De begroting (incl. de vrijwillige ouderbijdrage)
  • De schoolgids

Contact

U kunt de MR bereiken via het e-mailadres: mr.steppingstones@ksu.nl