Aanmelden

Wilt u kennismaken met KBS Stepping Stones?

Dat kan! Wij zijn een school met een bijzonder verhaal. Wij maken graag persoonlijk met u kennis. U bent ook van harte welkom op een van onze informatiebijeenkomsten. Bel met Karlijn Nelissen 030- 677 67 12 of mail naar info.steppingstones@ksu.nl om een afspraak te maken.

De schoolleiding neemt vervolgens contact met u op voor een informatiegesprek. In dit gesprek krijgt u informatie over de school. In het informatiegesprek wordt ingegaan op het onderwijsconcept van KBS Stepping Stones. 

Procedure aanmelden leerling gemeente Utrecht voor kinderen die 4 jaar of ouder zijn:

1. Afspraak maken voor een informatiegesprek en rondleiding
 
2. Inschrijven direct bij de basisschool d.m.v. aanmeldformulier

Het inschrijfformulier ontvangt u tijdens het informatiegesprek en rondleiding.

Procedure aanmelden leerling gemeente Utrecht voor kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan:

De procedure van aanmelden valt onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op scholen in Utrecht kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt vanaf 1 oktober 2021 op een centrale manier via de gemeente. 

1. Afspraak maken voor een informatiegesprek en rondleiding
 
2. Aanmelden via https://naardebasisschool.utrecht.nl

De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

Geboortedatum van uw kind   
Aanmeldperiode
1 oktober 2019 t/m 31 december 2019
1 oktober t/m 31 december 2022
1 januari 2020 t/m 31 maart 2020 1 januari t/m 31 maart 2023
1 april 2020 t/m 30 juni 2020 1 april t/m 30 juni 2023
1 juli 2020 t/m 30 sept 2020
1 juli t/m 30 september 2023

We verwachten dat er meer vraag is naar een plek dan dat wij kunnen plaatsen. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn.  

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

3. Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind.  Het kan zijn dat we verder onderzoek doen en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Als er bijzonderheden zijn die een meer persoonlijk gesprek vragen, verwachten wij dat u een afspraak maakt met de schoolleiding.

Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag.

4. Toelating 

Wij plaatsen leerlingen uit Utrecht-Oost. Wijk-Oost bestaat uit de buurten Oudwijk, (Buiten) Wittevrouwen, Sterrenwijk, Watervogelbuurt, Lodewijk Napoleonplantsoen, Rubenslaan e.o., Schildersbuurt, Abstede, Wilhelminapark e.o., De Uithof, Rijnsweerd, Galgenwaard en Maarschalkerweerd. Ook plaatsen wij leerlingen uit het Museumkwartier, Bleekstraat e.o., Tolsteeg, Rotsoord en de Rivierenwijk. 

  • Kinderen kunnen aangemeld worden in het kwartaal dat ze 3 jaar worden.
  • Broertjes/ zusjes van kinderen van KBS Stepping Stones hebben plaatsgarantie.
  • Ouders(s)/Verzorger(s) dienen open te staan voor ons onderwijsconcept, dat specifiek gericht is op tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands).
  • Ouder(s)/Verzorger(s) dienen de Katholieke grondslag te respecteren.
  • Er moet voldoende opnamecapaciteit zijn (maximaal 28 leerlingen per groep) en een groep kan uit meerdere leerjaren bestaan.
  • Onze school biedt tweetalig onderwijs. Dat betekent dat wij naast Nederlands als hoofdtaal ook onderwijs bieden in het Engels en de Engelse taal. We verwachten dat leerlingen daarom het basis Nederlands beheersen en in staat zijn het Nederlandse curriculum te volgen.
  • Leerlingen van andere scholen uit de wijk die willen instromen in groep 2, 3 of 4 dienen de doelen van de Engelse taal (tweetalig primair onderwijs) van de vorige groep te beheersen, zodat zij de lessen in het Engels kunnen volgen.
  • Door het ondertekenen van het aanmeldformulier, onderschrijven de ouder(s)/verzorger(s) het reglement van de school en de daarmee haar uitgangspunten en werkwijze.

Mocht u vragen hebben over de aanmeldprocedure neem dan contact op met de schooldirecteur Gwendolyn de Graauw. Zij helpt u graag. Mail naar gwendolyn.de.graauw@ksu.nl of bel naar 030-6776712.