Aanmelden

Wilt u kennismaken met KBS Stepping Stones?

Dat kan! Wij zijn een school met een bijzonder verhaal. Wij maken graag persoonlijk met u kennis. U bent ook van harte welkom op een van onze informatiebijeenkomsten. Bel met Gwendolyn de Graauw 030- 677 67 12 of mail naar info.steppingstones@ksu-utrecht.nl om een afspraak te maken of u aan te melden voor de informatiebijeenkomst.

De schoolleiding neemt vervolgens contact met u op voor een informatiegesprek. In dit gesprek krijgt u informatie over de school. In het informatiegesprek wordt ingegaan op het onderwijsconcept van KBS Stepping Stones. 

 

 

Procedure aanmelden leerling gemeente Utrecht:

1. Afspraak maken voor een informatiegesprek en rondleiding
2. Belangstelling kenbaar maken/ vooraanmelding

U kunt uw kind aanmelden op onze school als uw kind drie is. Daarvoor kunt u wel uw belangstelling voor onze school kenbaar maken. Dat kan via een vooraanmeldingsformulier. Dit krijgt u bij het informatiegesprek. Wanneer u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt, nemen wij rond de derde verjaardag van uw kind contact op of u uw kind wilt aanmelden op onze school. Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen.

3. Aanmelding

ls uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Ouders ontvangen binnen 10 dagen een bevestiging per mail dat de aanmelding in goede orde is ontvangen en hoe de procedure verder verloopt (zie ook bij nr 4 Toelating).

4. Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.

Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.  Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de toelating. De schoolleider zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet.

Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind

5. Toelating 

Wij plaatsen leerlingen uit Utrecht-Oost. Wijk -Oost bestaat uit de buurten Oudwijk, (Buiten) Wittevrouwen, Sterrenwijk, Watervogelbuurt, Lodewijk Napoleonplantsoen, Rubenslaan e.o., Schildersbuurt, Abstede, Wilhelminapark e.o., De Uithof, Rijnsweerd, Galgenwaard en Maarschalkerweerd. Ook plaatsen wij leerlingen uit het Museumkwartier, Bleekstraat e.o., Tolsteeg, Rotsoord en de Rivierenwijk. 

  • Broertjes/ zusjes van kinderen van KBS Stepping Stones hebben voorrang.
  • Ouders(s)/Verzorger(s) dienen open te staan voor ons onderwijsconcept, dat specifiek gericht is op tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands).
  • Ouder(s)/Verzorger(s) dienen de Katholieke grondslag te respecteren.
  • Er moet voldoende opnamecapaciteit zijn (maximaal 28 leerlingen per groep) en een groep kan uit meerdere leerjaren bestaan.
  • Onze school biedt tweetalig onderwijs. Dat betekent dat wij naast Nederlands als hoofdtaal ook onderwijs bieden in het Engels en de Engelse taal. We verwachten dat leerlingen daarom het basis Nederlands beheersen en in staat zijn het Nederlandse curriculum te volgen.
  • Leerlingen van andere scholen uit de wijk die willen instromen in groep 2, 3 of 4 dienen de doelen van de Engelse taal (tweetalig primair onderwijs) van de vorige groep te beheersen, zodat zij de lessen in het Engels kunnen volgen.
  • Wij zijn een groeiende school die van onderuit opbouwt. Zij-instromers van nog niet bestaande groepen zullen wij daarom niet aannemen.
  • Door het ondertekenen van het aanmeldformulier, onderschrijven de ouder(s)/verzorger(s) het reglement van de school en de daarmee haar uitgangspunten en werkwijze.
  • Voor schooljaar 2020-2021 geldt: Wanneer u interesse heeft voor een plaats op KBS Stepping Stones en u wilt overstappen van een andere school kunt u dit tot donderdag 1 juli 2020 kenbaar maken. Deze aanvragen nemen we nog in behandeling. Aanvragen die na 1 juli 2020 worden gedaan nemen we na de zomervakantie in behandeling (uitzondering: voor kinderen die binnen de gemeente Utrecht nog geen plek hebben op een basisschool en verhuizen).

De schoolleider neemt de beslissing over de toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de schriftelijke aanmelding. U wordt dan schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind.