Aanmelden

Wilt u kennismaken met KBS Stepping Stones?

Dat kan! Wij zijn een nieuwe school met een bijzonder verhaal. Wij maken graag persoonlijk met u kennis. U bent ook van harte welkom op een van onze informatiebijeenkomsten. Bel met Gwendolyn de Graauw 030- 677 67 12 of mail naar info.steppingstones@ksu-utrecht.nl om een afspraak te maken of u aan te melden voor de informatiebijeenkomst.

Voor schooljaar 2018-2019 geldt: Wanneer u interesse heeft voor een plaats op KBS Stepping Stones en u wilt overstappen van een andere school kunt u dit tot vrijdag 14 juni 2019 kenbaar maken. Deze aanvragen nemen we nog in behandeling. Aanvragen die na 14 juni 2019 worden gedaan nemen we na de zomervakantie in behandeling (uitzondering: voor kinderen die binnen de gemeente Utrecht nog geen plek hebben op een basisschool en verhuizen).

De schoolleiding neemt vervolgens contact met u op voor een informatiegesprek. In dit gesprek krijgt u informatie over de school. In het informatiegesprek wordt ingegaan op het onderwijsconcept van KBS Stepping Stones. Na het informatiegesprek, kunt u uw kind schriftelijk aanmelden via het (voor)aanmeldformulier.

Wij hanteren het volgende aannamebeleid:

Voedingsgebied

Wij plaatsen leerlingen uit Utrecht-Oost. Wijk –Oost bestaat uit de buurten Oudwijk, Buiten Wittevrouwen, Sterrenwijk, Watervogelbuurt, Lodewijk Napoleonplantsoen, Rubenslaan e.o., Schildersbuurt, Abstede, Wilhelminapark e.o., De Uithof, Rijnsweerd, Galgenwaard en Maarschalkerweerd. Zie kaart.

  • Broertjes/ zusjes van kinderen van KBS Stepping Stones hebben voorrang.
  • Ouders(s)/Verzorger(s) dienen open te staan voor ons onderwijsconcept, dat specifiek gericht is op tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands).
  • Ouder(s)/Verzorger(s) dienen de Katholieke grondslag te respecteren.
  • Er moet voldoende opnamecapaciteit zijn en een groep kan uit meerdere leerjaren bestaan.
  • Onze school biedt tweetalig onderwijs. Dat betekent dat wij naast Nederlands als hoofdtaal ook onderwijs bieden in het Engels en de Engelse taal. We verwachten dat leerlingen daarom het basis Nederlands beheersen en in staat zijn het Nederlandse curriculum te volgen.
  • Leerlingen van andere scholen uit de wijk die willen instromen in groep 2, 3 of 4 dienen de doelen van de Engelse taal (tweetalig primair onderwijs) van de vorige groep te beheersen, zodat zij de lessen in het Engels kunnen volgen.
  • Wij zijn een groeiende school die van onderuit opbouwt. Zij-instromers van nog niet bestaande groepen zullen wij daarom niet aannemen.
  • Als uw kind 3 jaar is krijgt u van ons bericht dat wij uw aanmelding omzetten in een definitieve inschrijving.
  • Door het ondertekenen van het inschrijfformulier, onderschrijven de ouder(s)/verzorger(s) het reglement van de school en de daarmee haar uitgangspunten en werkwijze.

Wanneer wij constateren dat een leerling kan worden toegelaten, schrijven wij de leerling in. Dit wordt schriftelijk aan de ouders gemeld.