Tweetalig basisonderwijs

I love English!

Stepping Stones is een tweetalige basisschool. Dit betekent dat Nederlands en Engels de voertalen zijn. Kinderen van nu groeien op in een steeds internationaler wordende samenleving. Het vroeg leren van Engels als tweede taal is daarbij van groot belang. Jonge kinderen leren immers spelenderwijs een tweede taal. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn, groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. Bij ons op school wordt er met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor het leren van Engels vanaf groep 1. Er wordt Engelse les gegeven en er zijn lessen in het Engels.

Het vroeg leren van een tweede (of derde) taal heeft een positieve invloed op de algemene taalontwikkeling. Onze kinderen kunnen hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo kunnen binnen- en buitenschools leren van Engels elkaar versterken. Internationaliseren in ons onderwijs is samen met de leerlingen ‘over grenzen heen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. Onze leerlingen maken op jonge leeftijd kennis met de internationale en interculturele samenleving. Hierdoor krijgen zij een breder perspectief en worden de leerlingen goed toegerust op het functioneren in deze samenleving.