Ons profiel

Welkom in de wereld van morgen

De naam Stepping Stones betekent “Stones placed in a river to allow pedestrians to cross”. Wij begeleiden kinderen in het maken van de oversteek naar de wereld van morgen. Een wereld die ongekend snel verandert, internationaliseert en waarin technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Dat heeft een enorme impact op onze manier van leven, leren en communiceren.

Stepping Stones is een school waar iedereen telt, in een sfeer van warmte. En waar iedereen elkaar kent: leerlingen, leraren en ouders. Wij hechten grote waarde aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Respect en begrip voor de ander is de basis van ons handelen en draagt bij aan de internationale oriëntatie die wij onze leerlingen meegeven. 

Onze kernwaarden

We werken op Stepping Stones vanuit de volgende vijf kernwaarden: 

  • Aandacht: Op Stepping Stones hebben we aandacht voor elke leerling en voor elkaar (leerkrachten, ouders, leerlingen). We stimuleren leerlingen aandacht te hebben voor maatschappelijke vraagstukken op lokaal (school, wijk en stad), regionaal, landelijk en mondiaal niveau (global citizenship).
  • Nieuwsgierigheid: Nieuwsgierigheid is de motor achter de ontwikkeling. Op Stepping Stones prikkelen we de nieuwsgierigheid van de leerlingen door het aanbieden van een curriculum waarmee ze uitgedaagd worden om vragen te stellen en zelf op onderzoek uit te gaan.  
  • Verantwoordelijkheid: Leven, en dus ook leren, doe je niet alleen. Op Stepping Stones is iedereen zich bewust van de verantwoordelijkheid die hij/zij heeft voor zichzelf (bij de ontwikkeling passend eigenaarschap leerproces, je gedrag) en voor het welbevinden van de ander (medeleerlingen/ collega's, je groep/ team en de school). Wij spreken elkaar ook op een respectvolle wijze aan op onze verantwoordelijkheden.
  • Vertrouwen: Op onze school mag je zijn wie je bent, wilt zijn en worden. We hebben vertrouwen in de capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van elkaar (collega’s) en onze leerlingen. Wij durven uit te gaan van de inzet en goede intenties van een ieder en creëren een leeromgeving waarin iedereen zichzelf en de ander accepteert en uitdaagt om zijn/haar talenten te ontplooien.  
  • Durven: We durven onszelf te zijn en te laten zien waar we voor staan. We durven lastige keuzes te maken in het belang van ons onderwijs.